Blog

Wpisy zamieszczone poniżej są zapisem procesu mojej nauki i referencją informacji, do których w przyszłości mogę chcieć wrócić podczas pracy zawodowej i prywatnych projektów.

Wszystkie artykuły pisane są w formie notatek z procesu tworzenia oprogramowania i przestawiają sposoby na rozwiązanie konkretnego problemu. Zawsze kieruje się podejściem "Make sh*t work!", stąd też częst wpisy przedstawiają sposób na budowę i uruchomienie prostej aplikacji, która w kolejnych artykułach jest rozwijana, etap, po etapie.

Express + TypeScript - ESLint i Prettier

January 9, 2023
#node
#express
#ts

Każdy projekt powinien trzymać się z góry założonych norm stylistycznych. Adaptacja w projekcie ESLint i Prettier pozwoli nie tylko na utrzymanie czystości kodu, ale również pomoże wyłapać część błędów.

Express + TypeScript - middlewares aplikacji

January 1, 2023
#node
#express
#ts

Omówienie działania i sposobów użycia middlewares w aplikacji Express + TS. Wykorzystanie middlewares do logowania, error-handlingu oraz zabezpieczenia API.

Express + TypeScript - walidacja requestów z biblioteką Joi

December 29, 2022
#node
#express
#ts

Prosty sposób walidacji danych z requestów przychodzących do API pisanego z Express i TS przy użyciu biblioteki Joi.

Express + TypeScript - konfiguracja MongoDB

December 27, 2022
#node
#express
#ts
#mongo

Kolejny etap pracy z Express i TypeScript. Tym razem skupiam się na podłączeniu i zaadaptowaniu w aplikacji bazy MongoDB.

Express + TypeScript - struktura aplikacji

December 22, 2022
#node
#express
#ts

Jak ustrukturyzować projektu i czym właściwie jest ten REST. Prezentacja prostej i uniwersalnej REST-owej architektóry aplikacji pisanej w Express i TS.

Testowaniew API - cURL i REST Client

December 17, 2022
#utils
#shell

Każde API podczas dewelopmentu trzeba testować. Artykuł prezentuje proste, szybkie i niezawodne alternatywy dla dobrze znanego Postmana.